Subvencions a Cultura: una eina de finançament pels projectes culturals


Activitats en aquesta formació:

Subvencions a Cultura: una eina de finançament pels projectes culturals

Data: 27 de setembre de 2022

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: L'Estruch Fàbrica de Creació

Descripció:

Formació específica dirigida a les entitats culturals importida per Facto SCCL.

Programa: 

Subvencions per entitats culturals: com presentar-se i gestionar-les?

o Marc legal de les subvencions

o Tipologies de convocatòries i cicle de subvencions

o Anàlisi de les convocatòries

o Requisits i incompatibilitats

o Aspectes a tenir en compte alhora de presentar propostes

o La gestió i el rendiment de comptes