Des de l'ACVOCc disposem d’una oferta regular de formació en economia solidària i cooperativisme per a totes les persones, tant per a aquelles que tenen ganes d’apropar-se a l’ESS per primera vegada o volen constituir un projecte econòmic amb altres persones, els col·lectius que estan engegant un projecte, i cooperatives que volen consolidar la seva activitat incorporant nous coneixements especialitzats. Les formacions que oferim estan descentralitzades en espais comunitaris i seus de l’economia social i solidària del Vallès Occidental.

Oferta formativa

Itinerari Segell gestories "Aquí es coopera"

Inici de les sessions: 25 de febrer de 2021


Horaris: 15.30h - 18.30h


Itinerari formatiu per gestories per aconseguir el Segell "Aquí es coopera".

1. Itinerari formatiu:


• Introducció (1 sessió, 2 hores)
o Sessió 0: Introducció ( 25 de febrer de 15:30 a 17:30)
Introducció al model de negoci cooperatiu
Comparativa diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa
(beneficis fiscals, etc.)
Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social
Procés de constitució

• Aprofundiment (4 sessions, total de 12 hores)
o Sessió 1: Règim laboral i societari (2 de març de 15:30 a 18:30h)
Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de
cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes)
Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
Règim de cotització seguretat social.
Reglament de règim intern
Capitalització de l'atur


o Sessió 2: Règim econòmic i comptable (4 de març de 15:30 a 18:30h)
Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres
PGC de cooperatives
Capital social
Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
Fons de reserva i FEPC: usos i destins.
Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues


o Sessió 3: Règim fiscal (9 de març de 15:30 a 18:30h)
Règim fiscal de les cooperatives.
Cooperatives protegides i especialment protegides
Pèrdua de la protecció fiscal
Beneficis fiscals de les cooperatives
Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
Impost de societats
Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
Aplicació del resultat econòmic
Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació


o Sessió 4: Finançament i recursos econòmic (11 de març de 15:30 a 18:30h)
Finançament propi i aliè
Subvencions especifiques de cooperatives (Incorporació socis, Projectes
Singulars)

Taller introductori a l'ESS i Cooperativisme

Inici de les sessions: 6 de abril de 2021


Horaris: Segons activitat


Taller introductori a l'ESS i Cooperativisme

Ecodistribució i ciclologística com a eina de resposta a l’emergència climàtica, a la creació d’ocupació i a la transformació urbana.

Inici de les sessions: 12 de abril de 2021


Horaris: de 9:30 a 12h


Transformació urbana, economia social i solidària, transició ecològica, mobilitat sostenible, resiliència,... la realitat ens torna a posar contra les cordes i ens obliga a actuar, aprofundir en aquests conceptes i buscar respostes i practicar experiències que ens permetin transformar-la. Per això des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l’Ateneu Cooperatiu i el Teler Cooepratiu, el Consell Comarcal del Vallès i la Diputació de Barcelona llançem aquest espai de trobada i treball. Un espai que vol interpel·lar als agents de la Comarca i del país conscients de l’impacte climàtic, social, urbà,.. del capitalisme de plataforma i el model de comercialització i distribució que genera. I que busquin camins per a l’impuls de projectes que contribueixn a la generació d’ocupació, a la consolidació i creixement del comerç local, a la transició ecològica i al canvi de model de mobilitat.  


Així doncs amb les jornades “Ecodistribució i ciclologística com a eina de resposta a l’emergència climàtica, a la creació d’ocupació i a la transformació urbana” es vol posar de manifest la situació actual de la Distribució Urbana de Mercaderies i el seu impacte, i visibilitzar l’ampli ventall de possibilitats que s’obren dins l’àmbit econòmic, social i mediambiental en els diferents territoris. Així com les dificultats i eines per a desplegar projectes d’ecodistribució i ciclologística. La jornada es planteja des de la premisa que per a l’impuls de projectes amb impacte s’hi han d’implicar una diversitat d’actors, des d’administracions locals fins als propis repartidors. I que alhora aquest element ens dona una oportunitat que no podem deixar passar per tal de repensar les nostres ciutats i pobles, i les activitats que s’hi duen a terme. 


La jornada, que es desenvolupen en el marc del projecte “Sant Quirze a domicili”, te la voluntat de ser una eina col·lectiva per a recollir i consensuar, reptes, necessitats, eines i experiències per definir les bases i línies de treball. Per això hem centrat el debat en tres àmbits claus:

  1. Creació d’ocupació i inclusió

  2. Impuls de nou models de mobilitat

  3. Suport al comerç local, la petita i mitjana empresa i el producte de proximitat