Des de l'ACVOCc disposem d’una oferta regular de formació en economia solidària i cooperativisme per a totes les persones, tant per a aquelles que tenen ganes d’apropar-se a l’ESS per primera vegada o volen constituir un projecte econòmic amb altres persones, els col·lectius que estan engegant un projecte, i cooperatives que volen consolidar la seva activitat incorporant nous coneixements especialitzats. Les formacions que oferim estan descentralitzades en espais comunitaris i seus de l’economia social i solidària del Vallès Occidental.

Oferta formativa

Incorporar la perspectiva feminista a les nostres organitzacions: com ho fem concretament?

Inici de les sessions: 14 de desembre de 2021


Horaris: 10:00-12:00


Taller dissenyat per Almena amb l’objectiu de fer incidència en les organitzacions de l’ESS (sobretot cooperatives de treball associat, però no només) per tal de transmetre els coneixements, reptes i exemples adquirits en el marc del projecte de “Relat Feminista”, i promoure un espai d’aprenentatge i intercanvi sobre estratègies concretes, treballades a partir de la pràctica i l’experiència.

En el taller es plantejaran a les organitzacions participants, entre altres, els següents temes:

Què significa realment posar les cures al centre en el dia a dia d’una cooperativa?

Com podem facilitar organitzacions que siguin espais sostenibles i que no precaritzen?