ACVOcc

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Pressupostos municipals amb perspectiva de gènere: una eina per la transversalització de gènere als Ajuntaments.

Descripció

Breu descripció de la sessió i objectius:


Els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, un instrument d’impuls de polítiques públiques adreçades a combatre les arrels de les desigualtats i reduir les seves manifestacions.

Estructura de la sessió teòrica i pràctica:

Què són els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere:

  • Objectius i anàlisi
  • Marc legal
  • Perspectiva històrica
  • Bones pràctiques
  • Apunts a les diferents metodologies

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Pressupostos municipals amb perspectiva de gènere: una eina per la transversalització de gènere als Ajuntaments

Sessió conclosa

17 de març de 2022

10:00 - 12:00 H

Lloc

L'Estruch Fàbrica de Creació

Descripció

Breu descripció de la sessió i objectius:


Els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, un instrument d’impuls de polítiques públiques adreçades a combatre les arrels de les desigualtats i reduir les seves manifestacions.

Estructura de la sessió teòrica i pràctica:

Què són els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere:

  • Objectius i anàlisi
  • Marc legal
  • Perspectiva històrica
  • Bones pràctiques
  • Apunts a les diferents metodologies

Sessió 1

Pressupostos municipals amb perspectiva de gènere: metodologia dels pressupostos amb perspectiva de gènere

Sessió conclosa

21 de abril de 2022

10:00 - 12:00 H

Lloc

L'Estruch Fàbrica de Creació

Descripció

Segona sessió Pressupostos Municipals amb perspectiva de gènere