Pressupostos municipals amb perspectiva de gènere: una eina per la transversalització de gènere als Ajuntaments.


Activitats en aquesta formació:

Pressupostos municipals amb perspectiva de gènere: una eina per la transversalització de gènere als Ajuntaments

Data: 17 de març de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: L'Estruch Fàbrica de Creació

Descripció:

Breu descripció de la sessió i objectius:


Els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, un instrument d’impuls de polítiques públiques adreçades a combatre les arrels de les desigualtats i reduir les seves manifestacions.

Estructura de la sessió teòrica i pràctica:

Què són els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere:

  • Objectius i anàlisi
  • Marc legal
  • Perspectiva històrica
  • Bones pràctiques
  • Apunts a les diferents metodologies

Pressupostos municipals amb perspectiva de gènere: metodologia dels pressupostos amb perspectiva de gènere

Data: 21 de abril de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: L'Estruch Fàbrica de Creació

Descripció:

Segona sessió Pressupostos Municipals amb perspectiva de gènere