ACVOcc

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Joventut a l’ESS

Descripció

Jornades de sensibilització per a l’Administració, professionals, professorat i educadores.

Com afecta la salut mental, els problemes estètics i la manca d'habitatge accessible als joves i com s'ha d'entomar des de l'Economia social i solidària?9.30-10h: Acreditacions

10h Benvinguda.

Daniel González Cabrera Regidor de Joventut de l’Ajuntament de Barberà del Vallès

10’15h Presentació Jornades: Associació Perifèrica i Coop Magranes

10:30h PONENCIA 1: LA SALUT EN CLAU JOVE

Jaume Funes: Psicòleg, educador i periodista

11:15h PONÈNCIA 2: VIOLÈNCIA ESTÈTICA I GRASSOFÒBIA EN LA JOVENTUT

Itsaso F. Idigoras (La Grieta): Jove, mestra, tallerista, rapera, poeta i performer.

12h. Pausa i refrigeri

12:30h Taula territorial: HABITATGE I JOVENTUT

Joves de la PAH de Ripollet

Irene Arce (Arqbag)

12:30h Taula d’experiències: JOVES I VIOLÈNCIES ESTÈTIQUES

Experiència entorn l’acompanyament a les violències estètiques i grassofòbiques des de la mirada restaurativa per Cooperativa Magranes

Las Jefas, grup d’acció feminista de La Paki, el Casal de Joves de Cardedeu

Experiència del Taller d’Art i Emocions de l’ Espai Jove Can Tauler de Montcada i Reixach.

13:30: Conclusions i accords /Presentació de la Relatoria Gràfica

14:00: Actuació Colla Bastonera Ara i Sempre de Barberà del Vallès.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

LA SALUT EN CLAU JOVE

Sessió conclosa

11 de maig de 2024

10:15 - 11:15 H

Lloc

Torre de Can Gorgs

Formadora

La Perifèrica

Descripció

Ponent: Jaume Funes: Psicòleg, educador i periodista

Ponència centrada en apropar una mirada experta adreçada a professionals i administracions en com ens apropem al món adolescent per a l'abordatge de les seves necessitats psicoafectives en el marc de la diversitat i la heteroegeneitat de les realitats actuals.

L'acte s'ha organitzat mitjançant una primera exposició per part del Jaume Funes sobre els temes més rellevants que ha considerat l'autor. Concretament han estat:

-Com des del món adult ens hem d'interessar per la vida dels adolescents (i no pels seus problemes)

-Com abordem la hetereogeneïtat.

-Qüestionament sobre els sistemes d'observació de la realitat jove que tenim les adultes per mirar, observar i acompanyar de manera propera.

Posteriorment hem obert diàleg entre els assistents per fer preguntes, comentaris o compartir altres experiències professionals.

Avaluació i conclusions: La ponència ha estat molt interessant per totes les persones assistents. Els temes han estat actuals i ben enfocats en la temàtica proposada (benestar emocional de les joves). Hi ha hagut molta participació per part de les assistents. El fet de no ser moltes persones ha facilitat el diàleg. El fet de fer l'acte un dissabte no ha facilitat que vingués gent d'administracions. Per altre banda, ha coincidit amb la jornada de reflexió previ a les eleccions municipals la qualcosa també pensem que ha pogut influir en l'assistència. S'ha fet infografia de la jornada.Sessió 1

VIOLÈNCIA ESTÈTICA I GRASSOFÒBIA EN LA JOVENTUT

Sessió conclosa

11 de maig de 2024

11:15 - 12:00 H

Lloc

Torre de Can Gorgs

Formadora

Perifèrica

Descripció

Ponent:Itsaso F. Idigoras (La Grieta): Jove, mestra, tallerista, rapera, poeta i performer.

Vivim en una societat hipersexualitzada. Totes les persones patim malestars i els acumulem. El cos és l'únic mitjà per expressar els malestars. En aquesta ponència, la especialista Itsaso va parlar sobre el control social dels nostres cosos i de quina manera aquest fet afecta al benestar emocional de les joves.

Aquesta activitat ha tingut un format inicial expositiu per passar posteriorment a diàleg per compartir experiències i mirada professional.

Avaluació: 

Sessió 1

Taula d’experiències: JOVES I VIOLÈNCIES ESTÈTIQUES

Sessió conclosa

11 de maig de 2024

12:30 - 13:30 H

Lloc

Torre de Can Gorgs

Formadora

Magranes, SCCL.

Descripció

Experiència entorn l’acompanyament a les violències estètiques i grassofòbiques des de la mirada restaurativa per Cooperativa Magranes

Las Jefas, grup d’acció feminista de La Paki, el Casal de Joves de Cardedeu

Experiència del Taller d’Art i Emocions de l’ Espai Jove Can Tauler de Montcada i Reixach.

Sessió 1

Taula territorial: HABITATGE I JOVENTUT

Sessió conclosa

11 de maig de 2024

12:30 - 13:30 H

Lloc

Torre de Can Gorgs

Formadora

La Perifèrica i Magranes

Descripció

Ponents:

Joves de la PAH de Ripollet

Irene Arce (Arqbag)