Jornada Intercooperació d'entitats culturals. Necessitats del sector.


Activitats en aquesta formació:

Jornada Intercooperacio: necessitats del sector. Experiències de cooperació en l’entorn cultural.

Data: 23 de març de 2022

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Centre Cultural de Ripollet

Descripció:

Programa de la jornada Fem Cultura!

Quins reptes i necessitats tenim?

Jornada sobre els reptes i necessitats del sector cultural. Mapegem necessitats juntes i solucions des de la Cultura Cooperativa.


10h a 10h15

Presentació Cercle Cultura Ateneu, finalitat i objectius.(10’)10h15 a 10h30

Roda de presentació dels projectes. Dinàmica ràpida, nom de l’entitat de la persona i àrea cultural (20’)


Explicació reptes/necessitats sector cultural (Cultura Cooperativa)

Xavi Urbano (Cultura Cooperativa).


10h30 a 11h

DINÀMICA (estigmèrgia) Quines problemàtiques/quins reptes? (30')

Preguntar i pensar (ajudar amb idees nostres): Barreja entre els diferents sectors per acabar de complementar allò que ells veuen com a necessitats, potencialitats o somnis per tirar endavant la vostra activitat artística profesional


11h a 11h20

Pausa 20min


11h20 a12h

Treballar en els grups que hagin sortit de la dinàmica anterior. Necessitats i solucions/reptes 


12h a 12h30

Explicar els resultats.


12h30 a 13h

Refrigeri per compartir experiències.