Jornada de pla estratègic / pla d'accions


Activitats en aquesta formació:

Jornada de pla estratègic / pla d'accions

Data: 21 de novembre de 2022

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Virtual

Descripció:

Des de l'Esfera de Sobirania alimentària s'organitza una Jornada de pla estratègic i pla d'acció.

Serè un espai de formació i reflexió estratègica per a cooperatives i grups de consum

Al llarg de la sessió es treballarà i analitzarà quin és l'estat en el que ens trobem com a organitzacions i com a moviment transformador. 
Partint de l'anàlisi compartit, introducció d'eines i metodologies relacionades amb la planificació estratègica per tal d'identificar de quina manera aquestes ens poden ajudar a seguir evolucionant com a organitzacions i moviments socials, i incrementar el nostre impacte transformador.


A càrrec de Resilience Earth SCCL

Formació virutal