ACVOcc

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Jornada de pla estratègic / pla d'accions

Descripció

Espai de formació i reflexió estratègica per a cooperatives i grups de consum

Al llarg de la sessió es treballarà i analitzarà quin és l'estat en el que ens trobem com a organitzacions i com a moviment transformador. 
Partint de l'anàlisi compartit, introducció d'eines i metodologies relacionades amb la planificació estratègica per tal d'identificar de quina manera aquestes ens poden ajudar a seguir evolucionant com a organitzacions i moviments socials, i incrementar el nostre impacte transformador.


A càrrec de Resilience Earth SCCL

Formació virutal


Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Jornada de pla estratègic / pla d'accions

Més informació

Sessió conclosa

21 de novembre de 2022

18:00 - 20:00 H

Lloc

Virtual

Descripció

Des de l'Esfera de Sobirania alimentària s'organitza una Jornada de pla estratègic i pla d'acció.

Serè un espai de formació i reflexió estratègica per a cooperatives i grups de consum

Al llarg de la sessió es treballarà i analitzarà quin és l'estat en el que ens trobem com a organitzacions i com a moviment transformador. 
Partint de l'anàlisi compartit, introducció d'eines i metodologies relacionades amb la planificació estratègica per tal d'identificar de quina manera aquestes ens poden ajudar a seguir evolucionant com a organitzacions i moviments socials, i incrementar el nostre impacte transformador.


A càrrec de Resilience Earth SCCL

Formació virtual

Sessió 1

Eines per implementar un pla estratègic a cooperatives i grups de consum

Més informació

Sessió conclosa

24 de abril de 2023

18:00 - 20:00 H

Lloc

Virtual

Descripció

Formació per a cooperatives i grups de consum


Plans d’acció (o com fer que l’estratègia es faci realitat)

Sovint a les cooperatives tenim identificats reptes i somnis de tot allò que voldríem fer. A vegades inclús tenim un pla estratègic o un propòsit escrit. Però... tenim dibuixat el camí per arribar-hi?

En aquesta sessió aterrarem els conceptes treballats a la passada sessió del novembre, on vam parlar de plans estratègics, i oferirem eines i recursos pràctics per a l’elaboració de plans d’acció. Compartirem coneixements i treballarem de forma pràctica per aprendre a elaborar plans d’acció aterrats i realistes, que ajudin a consolidar les cooperatives i avançar en l’assoliment de la seva voluntat transformadora.

Objectius:

· Reflexió sobre els reptes identificats per a les cooperatives de consum.

· Compartir eines i recursos pràctics per a l’elaboració de plans d’acció.

· Identificar col·lectivament respostes als reptes identificats.


A càrrec de: Vector 5 SCCL

Formació Virtual