Incorporar la perspectiva feminista a les nostres organitzacions: com ho fem concretament?


Activitats en aquesta formació:

Incorporar la perspectiva feminista a les nostres organitzacions: com ho fem concretament?

Data: 14 de desembre de 2021

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: En línia

Descripció:

Taller dissenyat per Almena amb l’objectiu de fer incidència en les organitzacions de l’ESS (sobretot cooperatives de treball associat, però no només) per tal de transmetre els coneixements, reptes i exemples adquirits en el marc del projecte de “Relat Feminista”, i promoure un espai d’aprenentatge i intercanvi sobre estratègies concretes, treballades a partir de la pràctica i l’experiència.

En el taller es plantejaran a les organitzacions participants, entre altres, els següents temes:

Què significa realment posar les cures al centre en el dia a dia d’una cooperativa?

Com podem facilitar organitzacions que siguin espais sostenibles i que no precaritzen?