II trobada d'intercooperació per a l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús al Vallès.


Activitats en aquesta formació:

El grup: els fonaments de l'habitatge cooperatiu

Data: 19 de maig de 2021

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: ETSAV

Descripció:

El grup: els fonaments de l'habitatge cooperatiu!
Com construïm/consolidem comunitats d'habitatge cooperatiu madures i cohesionades?

Arran de la I trobada d'intercooperació del 24 de març i de les necessitades detectades entre els grups es proposa dedicar aquesta trobada a l'esfera reproductiva dels projectes.


Ens concentrarem a teixir xarxes i construir canals estables de comunicació per compartir processos i recursos, promoure més espais de trobada i de formació col·lectius.


US HI ESPEREM!


La trobada serà presencial, ens trobem a les 18:00h a la ETSAV Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, a Sant Cugat.

Us demanem que cada persona participant es registri mitjançant aquest canal!