Gestió i viabilitat de les cooperatives: Com fer-ho?


Activitats en aquesta formació:

La gestió de la cooperativa, què has de fer tu i què fa la gestoria? Com treballar conjuntament i coordinadament amb ella?

Data: 25 de octubre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: L'Estruch Fàbrica de Creació

Descripció:

1.      Obligacions legals de la gestió d’una entitat

a.      Normativa de referència

b.      Obligacions registrals

c.      Llei de transparència

d.      Llei de protecció de dades

e.      L’assegurança de RC

f.       Custòdia de la documentació

2.      La gestió fiscal

a.      IRPF

b.      IVA

c.      Impost de societats

3.      La gestió laboral

a.      Les nòmines

b.      Les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

4.      Cooperativa VS associació

La Formació realizada per Jordi Escoda de l'Economat SCCL. 


És imprescindible portar l'ordinador


 

La viabilitat del teu projecte: hores productives i reproducitves, cost/hora, preu/hora. Com calcular la viabilitat del meu projecte?

Data: 25 de octubre de 2022

Horari: de 12:00 a 14:00

Lloc: L'Estruch Fàbrica de Creació

Descripció:

1.    Els comptes de la cooperativa

a.    Com sabem que els comptes oficials de la cooperativa estan bé i no hi ha errors?

b.   Com sabem com està la cooperativa econòmicament? Anàlisi dels documents comptables i presa de decisions


2.    L’analítica de la cooperativa

a.    Què conté un pla de viabilitat?

b.   Com calcular les hores productes / hores reproductives que fem?

c.    Com calcular els meus preus/hora dels serveis/productes que venem?


Formació realitzada per Jordi Escoda de l'Economat SCCL. 

És imprescindible portar l'ordinador.