Esfera Energia_descarbonització de la contrcucció


Activitats en aquesta formació:

Biomaterials. Vine a descobrir el prototip SAVASCO, una construcció amb fibres de blat de moro i girasol.

Data: 26 de maig de 2022

Horari: de 18:00 a 19:30

Lloc: ETSAV

Descripció:

Visitarem una nova edificació construïda a partir de tiges de blat de moro i gira-sol, combinades amb altres materials, amb l'objectiu de buscar alternatives sostenibles en el sector de la construcció.

El projecte, liderat pel consorci transfronterer SAVASCO, busca minimitzar l'impacte ambiental a través de subproductes de la indústria agrícola.

El membres del consocri són la Université Tolouse III Paul Sabatier, la Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech, la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut National Polytechnique de Toulouse, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Coopérative d'artisans éco-constructeurs Terre de Bois, la cooperativa d'Aquitectura ARQBAG i la cooperativa de treball associat COECO, a més d'altres socis de la indústria de la construcció.