Com avaluar la Viabilitat Econòmica de la vostra Cooperativa de Consum


Activitats en aquesta formació:

Com avaluar la Viabilitat Econòmica de la vostra Cooperativa de Consum

Data: 25 de abril de 2022

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Virtual

Descripció:

Descripció:

Durant la sessió, farem una primera aproximació de la viabilitat econòmica dels projectes cooperatius, en especial les cooperatives de consum, identificant les principals variables (els preus de venda, despeses fixes i variables, marge brut, punt mort, costos dels productes, despeses salarials del personal que necessitem, altres despeses fixes, pèrdues de producte fet malbé, etc.).


Objectiu:

Realitzar un primer anàlisi de viabilitat d'un projecte cooperatiu de consum a nivell econòmic i financer.


Continguts:

La sessió s’estructurarà en dos blocs:

 

  • Una primera part, on les persones assistents identificaran les principals variables per a l’anàlisi de la viabilitat econòmica d’un projecte. Es realitzarà una breu explicació conceptual dels principals conceptes a treballar, així com de les eines que ens ajudaran a calcular la pre-viabilitat dels nostres projectes (a càrrec d'Sprintcoop).

  • En la 2a part, compartició de dues experiències en funcionament sobre la seva conjuntura en aquest aspecte. Convidades: El Teixit de la Terra, La Fresca, l'Egarenca i El Rodal.

    Conversa entre les persones assistents i les ponents per compartir i resoldre dubtes.

Taller apropiat per:

- Persones vinculades a grups i/o cooperatives de consum

- Tot i que els exemples durant la sessió versaran sobre aquest tipus de cooperativa, el taller està obert a qualsevol persona interessada i alguns aspectes seran transversals a d'altres models cooperatius.