Itinerari d'incubació Carme Obradors


Activitats en aquesta formació:

Presentació

Data: 4 de febrer de 2021

Horari: de 18:00 a 19:30

Lloc: La Immensa

Descripció:

Sessió informativa i presentació de l'itinerari.

Sessió 1- Eix Comunitat-Cohesió

Data: 4 de maig de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

asdafaf

Sessió 1 - Comunicació - Anàlisi intern i extern

Data: 11 de maig de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

L'objectiu d'aquesta sessió és fer una primera valoració de com està el projecte a nivell intern. Per realitzar aquesta anàlisi, hem realitzat un DAFO de manera individual (per projectes) amb dinàmiques col·lectives perquè cada projecte pugui detectar característiques d'altres projectes.

Sessió 2-Eix Comunitat- Indagació

Data: 1 de juny de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

text

Sessió 2 - Comunicació - MVV i objectius

Data: 8 de juny de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

Els projectes ja han treballat anteriorment la definició de la seva missió, visió i valors, però és fa una revisió per refrescar-ho.

En aquesta sessió es treballen els objectius comunicatius de cada un dels projectes a partir de la metodoogia SMART. Es fa una primera dinàmica individual (per projecte). Posteriorment es comparteix aquesta informació a la resta de companyes i es treballa col·lectivament.

Sessió 3- Eix Comunitat- Gestió emocional

Data: 6 de juliol de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

Text

Sessió 3 - Comunicació - Missatge

Data: 13 de juliol de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

Es treballa la definició i conceptualització del projecte.


Què es vol comunicar i com?


Metodologia

1) Definició del projecte sense límits

2) Detectar les paraules clau

3) Definició del projecte sense les paraules clau

4) Revisió de paraules clau

5) Passem a les xarxes (recerca de #hashtag / #Google Trends

6) Il·lustrem les paraules clau! (manual/digital)

Sessió 4- Eix Comunitat- Presa de decisió

Data: 7 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

text

Sessió 4 - Comunicació - Definició d'estratègies

Data: 14 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

Es treballa en la definició i creació d'estratègia de continguts des d'una perspectiva teòrica amb exemples aplicatius. 


Continguts:

- Definició de l'estratègia de continguts

- Tipologia de continguts

- Fases del procés

- Formats


Sessió 5- Eix Comunitat- Avaluació

Data: 5 de octubre de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

Text

Sessió 5 - Comunicació - Contingut visual propi

Data: 26 de octubre de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

text

Sessió 6 - Comunicació - Avaluació

Data: 2 de novembre de 2021

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: La Nau

Descripció:

Text