Itinerari Carme Obradors


Activitats en aquesta formació:

Presentació

Data: 18 de gener de 2021

Horari: de 6:00 a 8:00

Lloc: La Immensa

Descripció:

Sessió informativa i presentació de l'itinerari.

Inscriure-s'hi

Itinerari Carme Obradors

Data: 27 de gener de 2021

Horari: de 10:00 a 23:00

Lloc: La Immensa

Descripció:

L’itinerari compte amb dues línies de seguiment de les iniciatives. Per una banda, busca concentrar el gruix de la formació i del treball de la definició dels projecte en un espai físic i temporal, al llarg de 3 mesos. I per altra banda en una tutorització, per part dels/les tècniques de l’Ateneu Cooperatiu de cada territori, de cada projecte entre sessió i sessió i un cop finalitzada la part formativa.


Les sessions col·lectives de formació i definició es duran a terme amb una metodologia participativa d’incubació àgil de projectes, que permeti acollir projectes de diferents tipologies i número de persones participants, així com en diferents fases de definició.


Tot seguit et detallem la temàtica de les diferents sessions i calendari:


1a SESSIÓ -  DMC 27 de 10h-14h: Construim comunitat 

2a SESSIÓ - DMC 3 de 10h-14h:Estrutura idea I

3a SESSIÓDMC 10  de 10h-14h: Estrutura idea II

4a SESSIÓDMC 17 de 10h-14h: Preguntes generatives 

5a SESSIÓ - DISS 20 de 09h-18h: Solució 

6a SESSIÓ -  DMC 20 de 10h-14h:Testejar solució 

7a SESSIÓ DMC 3 de 10h-14h:  Trobada amb projectes similars 

8a SESSIÓ - DMC 10 de 10h-14h: Solució final

9a SESSIÓ DMC 17 de 10h-14h: Pitch

10a SESSIÓ - DIV 19 de 06:h-00h: Graduació 
 


Inscriure-s'hi