Itinerari Carme Obradors


Activitats en aquesta formació:

Presentació

Data: 4 de febrer de 2021

Horari: de 18:00 a 19:30

Lloc: La Immensa

Descripció:

Sessió informativa i presentació de l'itinerari.

Itinerari Carme Obradors

Data: 11 de febrer de 2021

Horari: de 10:00 a 23:00

Lloc: La Immensa

Descripció:

L’itinerari compte amb dues línies de seguiment de les iniciatives. Per una banda, busca concentrar el gruix de la formació i del treball de la definició dels projecte en un espai físic i temporal, al llarg de 3 mesos. I per altra banda en una tutorització, per part dels/les tècniques de l’Ateneu Cooperatiu de cada territori, de cada projecte entre sessió i sessió i un cop finalitzada la part formativa.


Les sessions col·lectives de formació i definició es duran a terme amb una metodologia participativa d’incubació àgil de projectes, que permeti acollir projectes de diferents tipologies i número de persones participants, així com en diferents fases de definició.


Tot seguit et detallem la temàtica de les diferents sessions i calendari:


1a SESSIÓ -  DJ. 11 febrer 10:00 - 12:30: Construim comunitat 

2a SESSIÓ - DJ. 18 febrer 10:00 - 12:30: Estrutura idea I

3a SESSIÓDJ. 25 febrer 10:00 - 12:30 Estrutura idea II

4a SESSIÓ- DJ. 4 març  10:00 - 12:30 Preguntes generatives 

5a SESSIÓ - DS. 6 març 09:00 - 18:00Solució 

6a SESSIÓ -  DJ. 11 març 10:00 - 12:30 : Testejar solució 

7a SESSIÓ - DJ. 18 març 10:00 - 12:30: Trobada amb projectes similars 

8a SESSIÓ - DJ. 25 març  10:00 - 12:30Solució final

9a SESSIÓ - DJ. 8 abr. 10:00 - 12:30  Pitch

10a SESSIÓ - DV. 9 abr. 18:00 - 24:00: Graduació