Festival RBLS


Activitats en aquesta formació:

Introducció a l'Economia Social i Solidària (conceptes generals ) i introducció a l'organització administrativa econòmica financera dels projectes.

Data: 27 de octubre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: L'Estruch Fàbrica de Creació

Descripció:

27 d'octubre de 10h a 12h Introducció a l'Economia Social i Solidària (conceptes generals ) i introducció a l'organització administrativa econòmica financera dels projectes.

Introducció a l'economia solidària i al cooperativisme i introducció de la fòrmula cooperativa com a forma jurídica pels nostres projectes, quines avantatges podem tenir? Com podem fer que els nostres projectes siguin viables econòmicament i que responguin a necessitats reals dels nostres barris i comunitats?

Sessions presencial a l'Estruch i online.

Introducció a la gestió d'equips

Data: 8 de novembre de 2022

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: L'Estruch Fàbrica de Creació

Descripció:

8 de novembre de 16h a 18h Introducció a la gestió d'equips
Abordem el treball comunitari des d’un conjunt d'habilitats, tècniques i eines, amb l’objectiu de crear les condicions que permetin un desenvolupament satisfactori dels processos grupals i personals; tant en la consecució dels seus objectius i realització de la seva visió, com en
la creació d'un clima relacional on regni la confiança i una comunicació fluïda, empàtica i honesta. Sempre des d’una mirada feminista i transformadora a través de la facilitació de grups.

En aquesta sessió aportem una visió general dels següents temes:

  • Millora de l’estructura interna d’equips de treball.
  • Perspectiva per a la resolució de conflictes, gestió emocional, en els equips de treball.
  • Millora de la consecució d’objectius de treball.
  • Processos d’indagació i creació col·lectiva en equips de treball.